Delta Dunaja – biotop Európy

Najväčšia (5000 km2) a najvýznamnejšia mokraď Európy, biosférická rezervácia UNESCO. 130 km na člnoch v labyrinte ramien, kanálov, jazier, lužných lesov ale aj ostrovov s piesočnými dunami, slaniskami a tvrdými luhmi. Posledné miesto v Európe, kde sa dajú vidieť biotopy spojené s nivami veľkých riek v takmer pôvodnom stave. Ideálne pre milovníkov vtáctva, vody, pohybu a divej prírody.

Program
Program je pripravený tak, aby ste sa počas exkurzie oboznámili s reprezentatívnou vzorkou biotopov Dunajskej delty, jej obyvateľmi a na záver si oddýchli pri Čiernom mori.

Presun vlakom na trase Bratislava-Bukurešť-Tulcea. Na člnoch 130 km po ramenách, kanáloch a jazerách, 45 hodín pádlovania, 1-10 hodín denne, aj s dostatočným časom na oddych, kúpanie a hlavne spoznávanie prírody, ktorá nás obklopuje. Po ceste návšteva dedín kde sa zastavil čas, pešie exkurzie na ostrove Letea, šnorchlovanie v jazerách a kanáloch, pozorovanie vtáctva, vegetácie lužných lesov, vodnej vegetácie aj slanísk a pieskových dún. Na záver 2 dni oddychu na pláži pri Suline.

Cena: 430 Eur

Cena zahŕňa dopravu vlakom na trase Bratislava Tulcea a späť, miestenky, lehátka v nočných vlakoch cestou tam a späť, cestu loďou zo Suliny do Tulcei, dopravu na traktore a konských povozoch na Letei, 1x ubytovanie v penzióne v Tulcei, 2x ubytovanie v penzióne v Suline, povolenia na splav a pobyt v Delte, vstupné do Múzea Dunajskej delty.