Anakonda

logo

Anakonda.sk nie je cestovná kancelária. Jedná sa o službu sprievodcu, mňa samotného – Petra ,,Becka“ Ondrejoviča. Keďže podľa zákona nemôžem ponúkať viac ako jedinú službu, tak všetky ďalšie produkty Vám sprostredkujem. Cez dlhoročnú spoluprácu, overené miestne cestovné kancelárie, turistické eko-kempy, ubytovacie zariadenia a dopravcov. Moja ponuka je špecializovaná, len na niekoľko destinácií v Latinskej Amerike.  Konkrétne krajiny sú Venezuela, Ekvádor, Panama a Argentína, patagónska časť Čile a Brazília. Mojim odporúčaním Vás viem nasmerovať aj inému  sprievodcovi, na iné vybrané destinácie v Afrike a v Delte Dunaja.

Sám mám vyštudovaný cestovný ruch, no najmä fakt, že 25 rokov organizujem poznávacie cesty do vzdialených destinácií. Svoje služby ponúkam na živnosť s týmito súvisiacimi aktivitami. Po revolúcii som intenzívne cestoval na 5 kontinentoch. Následne som sa začal špecializovať práve na Južnú Ameriku.  Za ten čas som sa stal skúseným sprievodcom po prírode, či historicky cenných končinách našej planéty. Zameriavam sa na zážitkové poznávacie pobyty s príchuťou dobrodružstva. Pobyty pokrývajú také destinácie, ktoré sú výberom toho najlepšieho v cieľových krajinách. Toto všetko aj za primerané peniaze. Necestujeme masovo, počet účastníkov býva menej ako 12. Môžu byť aj uzatvorené skupiny. Každá naša cesta je okorenená o ,,nepovinné“ adrenalínové aktivity, ako je jazda na koni, rafting, horské bicykle, zipline, plavba v indiánskom kanoe, rybačka piraní, ,,lov“ anakondy v močiari, potápanie, šnorchlovanie, tandem paragliding. Bonusom každého pobytu je výber zo stoviek kvalitných fotografií, ktoré pre Vás fotím a skopírujem na Vaše USB. Dôkazom pestrosti a atraktívnosti našich pobytov sú snímky a filmové zostrihy na tejto webovej stránke. Cenou v rozpise pri každej konkrétnej destinácii nižšie vyjadrujem, koľko táto cesta bude klienta približne stáť.

Cena Vašej cesty pozostáva z viacerých častí, vyjadrených oddelene. Kúpa leteniek prebieha cez oficiálneho predajcu. Z vášho individuálneho poistenia pre cesty a pobyt. Ďalej platbám  za ubytovania, tripy súvisiace s pobytom, ako sú pobyty v horách, či pralese, na jachte, outdoor aktivity…,  miestnu dopravu a vlastnú konzumáciu. Taktiež sú to rozdelené náklady na náklady  sprievodcu. Pri malom počte záujemcov sa náklady na sprievodcu, sprostredkovateľa (letenky medzinárodné aj vnútroštátne, ubytovania a honorár sprostredkovateľa) môžu zvýšiť. V neposlednom rade je to honorár sprostredkovateľa. Pri počte  8 účastníkov je to  napr. 700€ pri obvyklej dĺžke pobytu 18 dní. Pri počte 6 – je to 800€ a pri počte 3 je to 1200€.

Podrobnejšie vysvetlenie. Čo sa týka mojej značky anakonda.sk treba povedať, prečo nie som cestovná kancelária.

Asociácia CK a štátna obchodná inšpekcia kontrolujú činnosť neregistrovaných CK, alebo takých, čo sa za cestovnú kanceláriu vydávajú.  Vyskytovali sa  prípady podvedených  klientov. Pravda je, že nie každý, kto v cestovnom ruchu podniká, má čisté úmysly. Úpadky, krachy, podvody… Slovné spojenie CK či zájazd, sa na mojej stránke  www.anakonda.sk  preto  nemôže vyskytovať. Bolo by to zavádzanie klienta.

Podľa zákona o Cestovných kanceláriách, nemôžem ja ako sprievodca v cestovnom ruchu,  ponúkať viac ako len jednu – jedinú službu. V mojom prípade je to preto len sprostredkovanie iných subjektov v cestovnom ruchu, na čo mám vzdelanie a viazanú živnosť. Cestovná kancelária nie som preto, lebo by som nezvládol platiť každoročne poistenie insolventnosti 3 000€  + vratný depozit, niekoľko tisíc €, pre prípad úpadku CK.

Legislatíva tu neberie do úvahy, či subjekt ponúka služby hŕstke klientov, alebo stovkám klientov, tak ako veľké CK zamerané prevažne na iný typ dovoleniek. Pri tejto malej frekvencii a malom počte klientov, by som musel navýšiť výrazne cenu o spomínané finančné zábezpeky a poistenie. Tieto poznávacie cestovania, navýšené o stovky €, by boli tým pádom neprístupné pre strednú príjmovú vrstvu. Mojou zárukou nie je preto vysoká poistka a depozit, ale moje meno a referencie bývalých klientov.

Vďaka mnohonásobným skúsenostiam, tieto outdoorovo ladené poznávacie cesty, často s dlhším, niekedy aj náročnejšími pobytmi v horskom prírodnom prostredí sú prevažne jedinečné. Iné, ako väčšinové ponuky cestovných kancelárií, zamerané na masovejšie a ľahšie dostupné ciele. Samozrejme neponúkam nič vyslovene nebezpečné, ako by si mohli myslieť potenciálni zákazníci. A to prevažne po vzhliadnutí dokumentov z podstatne náročnejších expedícií. Mnohí ma totiž poznajú prostredníctvom filmov, sfilmovaných mojim kamarátom, dokumentaristom Pavlom Barabášom. Ľudia sa často mylne a zbytočne obávajú, že aj oni budú musieť robiť rovnaké aktivity. To určite nemusia :-).

Pretože nie som cestovná kancelária, podľa zákona môžem ponúkať a predávať len jediný produkt. Ak by som predával dva produkty, už musím spĺňať všetky povinnosti CK. vrátane vyššie uvedených platieb. Preto Vám môžem účtovať len za moje sprostredkovateľské služby. Ostatná cena takejto Vašej cesty je súhrn cien Vašich nákladov, platených za služby miestnym cestovným kanceláriám. Pri každej jednej ceste je vyjadrená hodnota honoráru sprievodcu. V ponúkaných krajinách sprostredkúvam služby, ako napr. vnútroštátnych leteniek, ubytovania, pobyty v miestnych zariadeniach cestovného ruchu, súčinnosť nosičov a lokálnych sprievodcov.

Vy klienti, máte svoje peniaze na kreditnej karte, alebo v hotovosti počas cesty pod svojou kontrolou. Na mieste platíte za služby priamo miestnemu turistickému zariadeniu. Netreba sa toho obávať. Podobne je to s ubytovaním, atď. Robili sme to takto v minulosti už mnoho krát. Mám s tým bohaté skúsenosti.