Ing. Pavel Novák

Tento Ostravák je rodený tramp, optimista. Má za sebou obdivuhodné výkony v […]

Edita Bednárová

Vyštudovaná ekonómka a právnička, ktorá zistila, že v kancelárii neobsedí, preto sa […]